Smart Future Smart Future

development

12

Apr'16

ЗНАКОВИ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ПО БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРСКО КРАЙБРЕЖИЕ ПРЕЗ XIX -XX ВЕК

Докладът разглежда морето като градообразуващ фактор в историческото развитие на градовете, значимите сгради по българското Черноморско крайбрежие, проблемът за тяхната дълговечност, ролята им в паметта на града и историческата им непреходност. Основната цел, на която искаме да акцентираме е свързана с опазването на някои от тях като архитектурни и културни паметници с национално и международно значение, определящи облика на Черноморските градове през изминалите XIX-XX век. Условно докладът разглежда три периода на застрояване на крайбрежието - след Освобождението през 1978г. до Първата световна война, периодът между двете световни войни и периодът след Втората световна война-по време на социализма. За един век от почти девственото Черноморско крайбрежие, в края на XX век се стига дo неговото свръх застрояване.

Read More

29

Mar'16

YASER BISHR, Executive Director Strategy & Development, AlJazeera

YASER BISHR, Executive Director Strategy & Development, AlJazeera | Global Webit Congress, GWC ’14

Read More