Smart Future Smart Future

CrowdFunding

28

Mar'16

Smart Future – Crowd Funding – introduction and definitions

Smart Future – Crowd Funding – introduction and definitions Лектор: Д-р Гилад Равид Университет Бен Гурион, Израел

Read More

28

Mar'16

Business Angels – Knowledge Entrepreneurship and Crowdfunding Business Start-ups

Майсторски клас: „Business Angels – Knowledge Entrepreneurship and Crowdfunding Business Start-ups”. Лекция на тема: “CrowdFunding” Лектор: Д-р Гилад Равид, Университет …

Read More

28

Mar'16

Business Angels – Knowledge Entrepreneurship and Crowdfunding Business Start-ups

Business Angels – Knowledge Entrepreneurship and Crowdfunding Business Start-ups – Откриване Този видео ресурс включва: – Описание на бизнес ангелите …

Read More