Smart Future Smart Future

Sustainability, a possible architecture


2013г. – Проведен е международен уъркшоп „Sustainability a Possible Architecture” с ръководител проф. Масуд Есмаилу от IUAV – Университет по Архитектура във Венеция, Италия. Взели са участие 43 студенти. Студентите са имали възможност да се запознаят с основните принципи на устойчивата архитектура, като се анализира опита в архитектурата от миналото и настоящето. Проектите са се състояли от 2 части, в пъвата задача е трябвало да направят павилион, а във втората е трябвало да изработят проектни предложения за фасадата на бл. 51 във варненския район „Младост”.

Thursday April 14th, 2016

0 responses on "Sustainability, a possible architecture"

Leave a Message