Smart Future Smart Future

Course Curriculum

Експертите в нашия курс
Галин Желязков – 158Ltd Details 00:00:00
Дилян Попов – AltScale Details 00:00:00
д-р Васил Донев – Sirma Solutions Details 00:00:00
Ивайло Георгиев – ESI Center East Europe Details 00:00:00
Галин Динков – Zariba Details 00:00:00
СОФТУЕРНА ИНДУСТРИЯ
Особености на софтуерната индустрия Details 00:00:00
Развитие на софтуерната индустрия Details 00:00:00
СОФТУЕРНИ КОМПАНИИ
Видове софтуерни компании Details 00:00:00
Развитие на софтуерен продукт 10, 00:00
Жизнен цикъл на софтуерна компания Details 00:00:00
БИЗНЕС МОДЕЛИ
Платформи Details 00:00:00
В тази тема се разглежда същността, приложението и ролята на платформите в софтуерната индустрия.
Екосистеми Details 00:00:00
Аутсорсинг Details 00:00:00
Start-up и Spin-off компании Details 00:00:00
БИЗНЕС ПРОЦЕСИ
Kanban Details FREE 00:00:00
Квалификация и кариери Details 00:00:00
COMING SOON
  • COMING SOON
  • UNLIMITED ACCESS

Курсове