Smart Future Smart Future

VFU – Forum

VFU – Forum

28

Mar'16

Business Angels – Knowledge Entrepreneurship and Crowdfunding Business Start-ups

Business Angels – Knowledge Entrepreneurship and Crowdfunding Business Start-ups – Откриване Този видео ресурс включва: – Описание на бизнес ангелите …

Read More

28

Mar'16

Виртуална сесия с Патрик Едебърн – Как да използваме финансовите пазари в подкрепа на бизнеса и на себе си?

Майсторски клас “Как да използваме финансовите пазари в подкрепа на бизнеса и на себе си?” Виртуалнасесия с Патрик Едебърн, финансов …

Read More

28

Mar'16

Как да използваме финансовите пазари в подкрепа на бизнеса и насебе си?

Виртуалнасесия с д-р АлперУтку, основател на Европейския университет по лидерство. Майсторскиклас: “Как да използваме финансовите пазари в подкрепа на бизнеса …

Read More

28

Mar'16

“Управление на знанието и социално-мрежови инструменти за бизнеса” Лекция на Д-р Ели Мирон – 2 част

Майсторски клас “Управление на знанието и социално-мрежови инструменти за бизнеса”  Лекция на  Д-р Ели Мирон – 2 част Д-р Ели …

Read More

28

Mar'16

“Управление на знанието и социално-мрежови инструменти за бизнеса” Лекция на Д-р Ели Мирон – 3 част

Майсторски клас “Управление на знанието и социално-мрежови инструменти за бизнеса” Лекция на Д-р Ели Мирон – 3 част Д-р Ели …

Read More

28

Mar'16

“Управление на знанието и социално-мрежови инструменти за бизнеса” Лекция на Д-р Ели Мирон – 1 част

Майсторски клас “Управление на знанието и социално-мрежови инструменти за бизнеса”  Лекция на  Д-р Ели Мирон – 1 част. Д-р Ели …

Read More