Smart Future Smart Future

VFU – Forum

VFU – Forum

28

Mar'16

Прилагане на координиран подход в планирането

Майсторскиклас “Предизвикателства в развитието на големите градове” Лекция на Стивън Самюелс от Центъра по икономика и научно-изследователска дейност към университета …

Read More

28

Mar'16

Виртуална сесия за малките предприятия с Джордж Вредевелд Младши

Видео ресурсът представя интересния и много полезен опит на Джордж Вредевелд Младши в областта на финансирането и развитието на малки …

Read More