Smart Future Smart Future

Как да използваме финансовите пазари в подкрепа на бизнеса и насебе си?

Виртуалнасесия с д-р АлперУтку, основател на Европейския университет по лидерство.
Майсторскиклас: “Как да използваме финансовите пазари в подкрепа на бизнеса и насебе си?” Основното в лекцията е как да се използва опитът на Алпер Утку за създаване и финансиране на собствено предприятие .

Разгледани са следните елементи в предприемачеството:
– Защо е необходимо да се създава стойност ?;
– Какво създава стойност?;Как се създава стойност?
– Как може да бъдат прилагани добрите идеи в практиката на предприемачеството ?

0 responses on "Как да използваме финансовите пазари в подкрепа на бизнеса и насебе си?"

Leave a Message