Smart Future Smart Future

Как да използваме финансовите пазари в подкрепа на бизнеса и на себе си?

Майсторски клас “Как да използваме финансовите пазари в подкрепа на бизнеса и на себе си?”
Present Value and the Time Value of Money George Vredeveld

В този видео ресурс са поставени много важни въпроси относно:
– Времето и парите;
– Сегашна стойност на парите и бъдеща стойност на парите;
– Инвестиране
– Риск за инвестиране
– Законност на инвестирането
– Сконтиране на парите
– Как да използваме бъдещата стойност на парите.

Даден е доста полезен пример за сегашна и бъдеща стойност на парите и как може да се изчисли бъдещата стойност на парите.

0 responses on "Как да използваме финансовите пазари в подкрепа на бизнеса и на себе си?"

Leave a Message