Smart Future Smart Future

Виртуална сесия с Патрик Едебърн – Как да използваме финансовите пазари в подкрепа на бизнеса и на себе си?

Майсторски клас “Как да използваме финансовите пазари в подкрепа на бизнеса и на себе си?”

Виртуалнасесия с Патрик Едебърн, финансов експерт в Granite Equity Partners, САЩ.

Този виртуален ресурс включва опитът на лектора в създаването и фирма за управление на финансовите активи на няколко компании. По- конкретно са представени: мисия и визията на компанията ;фокусирането върху пазара ;анализирането на клиентите и подготовка на тяхно портфолио; инвестирането като основна дейност на компанията; привличането на талантливи служители и създаването и функционирането на управителните съвети на клиентите.

0 responses on "Виртуална сесия с Патрик Едебърн - Как да използваме финансовите пазари в подкрепа на бизнеса и на себе си?"

Leave a Message