Smart Future Smart Future

финансиране

28

мар'16

Как да използваме финансовите пазари в подкрепа на бизнеса и на себе си?

Майсторски клас „Как да използваме финансовите пазари в подкрепа на бизнеса и на себе си?“ Present Value and the Time …

Read More

28

мар'16

Business Angels – Knowledge Entrepreneurship and Crowdfunding Business Start-ups

Майсторски клас: „Business Angels – Knowledge Entrepreneurship and Crowdfunding Business Start-ups”. Лекция на тема: „CrowdFunding“ Лектор: Д-р Гилад Равид, Университет …

Read More

28

мар'16

Business Angels – Knowledge Entrepreneurship and Crowdfunding Business Start-ups

Business Angels – Knowledge Entrepreneurship and Crowdfunding Business Start-ups – Откриване Този видео ресурс включва: – Описание на бизнес ангелите …

Read More

28

мар'16

Виртуална сесия с Патрик Едебърн – Как да използваме финансовите пазари в подкрепа на бизнеса и на себе си?

Майсторски клас „Как да използваме финансовите пазари в подкрепа на бизнеса и на себе си?“ Виртуалнасесия с Патрик Едебърн, финансов …

Read More

28

мар'16

Как да използваме финансовите пазари в подкрепа на бизнеса и насебе си?

Виртуалнасесия с д-р АлперУтку, основател на Европейския университет по лидерство. Майсторскиклас: „Как да използваме финансовите пазари в подкрепа на бизнеса …

Read More

28

мар'16

Виртуална сесия за малките предприятия с Джордж Вредевелд Младши

Видео ресурсът представя интересния и много полезен опит на Джордж Вредевелд Младши в областта на финансирането и развитието на малки …

Read More