Smart Future Smart Future

Business Angels – Knowledge Entrepreneurship and Crowdfunding Business Start-ups

Майсторски клас: „Business Angels – Knowledge Entrepreneurship and Crowdfunding
Business Start-ups”.
Лекция на тема: „CrowdFunding“
Лектор: Д-р Гилад Равид, Университет Бен Гурион, Израел.

Този видео ресурс включва:
– Описание на групово финансиране като форма на финансиране на малки предприятия и проекти;
– Представено е какво е груповото финансиране и са дадени няколко дефиниции;
– Разгледани са видовете групово финансиране;
– Дадена е статистика за груповото финансиране и са представени ползите за икономическото развитие и откриването на нови работни места;
– Доказано е бъдещето на този вид финансиране;
– Разгледана е нова платформа за групово финансиране и как се събират пари преди още продуктът да е готов;
– Даден е пример с “pressy”- устройство за смарт телефоните.

0 responses on "Business Angels - Knowledge Entrepreneurship and Crowdfunding Business Start-ups"

Leave a Message