Smart Future Smart Future

Business Angels – Knowledge Entrepreneurship and Crowdfunding Business Start-ups


Business Angels – Knowledge Entrepreneurship and Crowdfunding Business Start-ups – Откриване

Този видео ресурс включва:
– Описание на бизнес ангелите като форма на финансиране на малки високотехнологични предприятия;
– Кой може да е бизнес ангел?;
– Умни пари;
– Примери за бизнес ангели;
– Правила за стартиране на малки високо иновативни предприятия;
– Рисков капитал,
– Интернет връзки за работа на бизнес ангели;
– Видове финансиране – дарения, заеми, акции;
– Примери за успешни проекти – умният часовник;
– Ползи за бизнес ангелите;
– Европейска мрежа на бизнес ангели;
– Българска мрежа на бизнес ангели.

0 responses on "Business Angels - Knowledge Entrepreneurship and Crowdfunding Business Start-ups"

Leave a Message