Smart Future Smart Future

развитие на градовете

05

Apr'16

Уоркшоп “Устойчива архитектура” – дом за възрастни хора

Първи съвместен проект по Устойчива архитектура за България Официален сайт на Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”

Read More

28

Mar'16

Прилагане на координиран подход в планирането

Майсторскиклас “Предизвикателства в развитието на големите градове” Лекция на Стивън Самюелс от Центъра по икономика и научно-изследователска дейност към университета …

Read More