Smart Future Smart Future

Публична лекция на проф. арх. Ян Геел

За значимите проблеми на 20-ти век, парадигмите на градското планиране и затова как да направим градовете за хората говори по време на публичната си лекция световно известният датски архитект проф. Ян Геел, доктор хонорис кауза на Варненския свободен университет.

16.10.2017

0 responses on "Публична лекция на проф. арх. Ян Геел"

Leave a Message