Smart Future Smart Future

Course Curriculum

Тема "Електронен бизнес"
За лектора 00:00:00
УВОД 00:00:00
Коментари от практиката 00:00:00
Електронен бизнес 00:00:00
Курсов проект 10, 00:00
Електронна търговия 00:00:00
Виртуални пазари – основни принципи 00:00:00
Подходи към архитектурата на интернет търговията 00:00:00
Проблеми на интеграцията интернет – интранет 00:00:00
Основни ръководни принципи на електронна търговия 00:00:00
Правни конфликти в интернет 00:00:00
Електронни разплащания в интернет 00:00:00
ТЕСТ – Електронен бизнес 00:30:00
TAKE THIS COURSE
  • FREE
  • UNLIMITED ACCESS
  • Course Badge
  • Course Certificate

Курсове