Smart Future Smart Future

Course Curriculum

Вместо въведение ...
Задачата със свещта 00:15:00
Жираф, слон и хладилник ??? 00:10:00
Бърз тест: Добър предприемач ли ще бъда? 00:20:00
Въведение в предприемачеството
Предприемачество – същност и особености 00:00:00
Анализ на предприемаческото поведение 10, 00:00
Лични качества и делови навици на предприемача – ключов фактор за стартирането и успеха на бизнеса 00:00:00
Анкета за оценка на личните качества и деловите навици на предприемача 10, 00:00
Основни етапи на предприемаческия процeс 00:00:00
Генериране на идеи за създаване на бизнес 00:00:00
SCAMPER 10, 00:00
Парични потоци 00:00:00
Социално предприемачество – същност и възможности за развитие в Република България 00:00:00
Задача / задание 60, 00:00
Предприемачески маркетинг
Пазарно проучване
Въпроси за самоподготовка
Въпроси за самоподготовка: 3 months
Видеоматериали:
“Дигитално предприемачество” – Майсторски клас във ВСУ, 1 част 00:00:00
Дигитално предприемачество – Майсторски клас във ВСУ, 2 част 00:00:00
Какво знаем за предприемачеството? – Видеолекция на проф. д-р Ричард Макдоналд във ВСУ 00:00:00
5 TED Talks That Will Inspire You to Be a Better Entrepreneur 00:00:00
Полезни връзки
Информационни портали 00:00:00
Образци за разработване на бизнес план 00:00:00
Провеждане на маркетингово проучване 00:00:00
Още упражнения за креативно мислене 00:00:00
COMING SOON
  • COMING SOON
  • UNLIMITED ACCESS

Курсове