Smart Future Smart Future

Европейски политики

8 STUDENTS ENROLLED
 • Profile photo of ВСУ "Черноризец Храбър"
 • Profile photo of Nikolay Poshtarov
 • Profile photo of Александър И.
 • Profile photo of Konstantin Kossev
 • Profile photo of Михаела Димитрова
 • Profile photo of Михаела Димитрова

1. Цел на курса: да представи на студентитеот Професионално направление-Администрация и Управление произхода и най- важните европейски политики, както и най –важните им аспекти /институционална, финансова и законодателна рамка/.

2. Знания и умения, които се получават от участниците в курса: да познават генезиса на европейските политики , да намират връзките между политиките и фондовете, програмите и финансовите инструменти на Европейския Съюз за да могат по-лесно да формулират целите и обосновката на проектите, които разработват и очакват да бъдат финансирани с европейски средства.

3. Съдържание на курса: Съдържанието на курса включва 4 основни теми, а именно:
Тема 1 : Кратко за историята на Европейския Съюз и политиките и Европейските ценности и свободи;
Тема 2: Области на политики и социално-икономическата политика на сближаване;
Тема 3 : Общи политики на Европейския Съюз и най- важното за тях ; Институционална рамка на Европейските политики;
Тема 4 : Финансиране и законодателна рамка на Европейските политики .

4. Използвана литература в курса – линкове, заглавия: Курсът съдържа изчерпателен списък с линкове в интернет и указания как да се ползват отделните интернет страници.

5. Авторско дигитално съдържание – линкове – няма.
6. Привлечено дигитално съдържание- има привлечено /с линкове/дигитално съдържание по темите.
7. Тестове – разработени са 3 теста за проверка на знанията.
8. Брой часа за работа в платформата – препоръчително е работата в платформата да е мин.10 астрономически часа.
9. Брой ECTS кредита, които се дават от курса- 3 ECTS кредита.
10. Речник- има разработен кратък речник на основните понятия в курса.
11. Коментарии за курса от други преподаватели, студенти или студенти, които вече са го завършили – предвидени са коментари на студенти и преподаватели.

Course Reviews

N.A

ratings
 • 1 stars0
 • 2 stars0
 • 3 stars0
 • 4 stars0
 • 5 stars0

No Reviews found for this course.

Курсове