Smart Future Smart Future

Course Curriculum

Виртуализация
Технологии за виртуализация 00:00:00
Видове виртуализация
1. Хардуерната (Платформената) виртуализация 00:00:00
2. Сървърна виртуализация 00:00:00
3. Ресурсна виртуализация 00:00:00
4. Мрежовата виртуализация 00:00:00
5. Десктоп виртуализация 00:00:00
6. Клъстерни и грид-технологии 00:00:00
Обобщение 00:00:00
По какво се различава виртуализацията от облачната технология? 00:00:00
Същност на Cloud computing (изчисления в облака)
Какво да разбираме под термина облак? 00:00:00
Изчисления в облака (cloud computing) 00:00:00
Как се извършват „изчисленията“ в облака? 00:00:00
Основни характеристики на облачните технологии 00:00:00
Принципи и основни характеристики на облаците
Съществуват пет принципа или основни характеристики на облаците 00:00:00
Видове облаци според видимостта си: публичен, частен и хибриден облак 00:00:00
Публични облачни платформи, инфраструктури и услуги 00:00:00
Типове облачни технологии 00:00:00
Инфраструктурата като услуга (Infrastructure as a Service – IaaS) 00:00:00
Интеграция като услуга (Integration as a Service – IgaaS) 00:00:00
Бизнес процес като услуга (Business Process as a Service – BPaaS) 00:00:00
Десктоп като услуга (Desktop as a Service – DaaS) 00:00:00
Тестване като услуга (Testing as a Service – TaaS) 00:00:00
Мониторингът като услуга (Monitoring as a Service – MaaS) 00:00:00
Софтуера като услуга (Software as a Service – SaaS) 00:00:00
Сигурност като услуга (Security as a Service – SecaaS) 00:00:00
Платформата като услуга (Platform as a Service – PaaS) 00:00:00
Съществуват и други типове облаци, които са по-слабо разпросранени 00:00:00
Заключение за типовете облачни технологии 00:00:00
Безопасност и защита при Cloud
Сигурност на информацията при облачните услуги 00:00:00
Проблеми на миграцията към облачните изчисления 00:00:00
Криптиране и управление на криптографските ключове 00:00:00
Управление, стопанисване, слоеве 00:00:00
Нормативно съответствие 00:00:00
Автентификация като основа за сигурността 00:00:00
Инфраструктура с публичен ключ 00:00:00
DDоS 00:00:00
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 00:00:00
Литература 00:00:00
Курсови работи 00:00:00
Курсови работи – ВИРТУАЛНИ И ОБЛАЧНИ ТЕХНОЛОГИИ 3650, 00:00
TAKE THIS COURSE
  • FREE
  • UNLIMITED ACCESS

Курсове