Smart Future Smart Future

Публикации

04

май'16

Monetary Policies Misunderstood

Ever since the U.S. Federal Reserve (Fed) began to consider raising the federal funds rate, which it eventually did in …

Read More

13

апр'16

Sustainable transport. Possibilities for bicycle lanes in the contemporary city.

Cycling has an important part to play in making cities more sustainable. It is a quick, healthy, affordable and non-polluting …

Read More

13

апр'16

Currency Wars, the Devaluation Delusion

In 2010, Brazil’s Finance Minister, Guido Mantega, coined the phrase “currency war” when he complained about the “cheap” Chinese renminbi …

Read More

12

апр'16

ТЕНДЕНЦИИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО НА ИНТЕРМОДАЛНИ ПЪТНИЧЕСКИ КОМПЛЕКСИ

През последните десетилетия самостоятелните сгради на летищата, железопътните, морските/речните и автобусните гари се превръщат в хибридни транспортни комплекси. На-соките за тяхното развитие следва да се търсят в обединяване на потоците на транспортната инфраструктура и на пътниците в една комплексна структура, каквато е интермодалния път-нически комплекс. Най-силно влияние при планирането му оказват следните фактори: тери-ториален обхват на обслужване на пътниците, модалност на транспорта, ситуиране, обемно-пространствена структура, функционално-планова схема, мерки за екологична устойчивост. Тенденциите за развитие на интермодалните пътнически терминали са демонстрирани чрез анализ на два международни проекта, които станаха публично известни през последните три години. Това са: Транзитен център Трансбей (САЩ) и Централна гара Ротердам (Холандия).

Read More

12

апр'16

ЗНАКОВИ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ПО БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРСКО КРАЙБРЕЖИЕ ПРЕЗ XIX -XX ВЕК

Докладът разглежда морето като градообразуващ фактор в историческото развитие на градовете, значимите сгради по българското Черноморско крайбрежие, проблемът за тяхната дълговечност, ролята им в паметта на града и историческата им непреходност. Основната цел, на която искаме да акцентираме е свързана с опазването на някои от тях като архитектурни и културни паметници с национално и международно значение, определящи облика на Черноморските градове през изминалите XIX-XX век. Условно докладът разглежда три периода на застрояване на крайбрежието - след Освобождението през 1978г. до Първата световна война, периодът между двете световни войни и периодът след Втората световна война-по време на социализма. За един век от почти девственото Черноморско крайбрежие, в края на XX век се стига дo неговото свръх застрояване.

Read More

12

апр'16

ЕСТЕСТВЕНА РАДИОАКТИВНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ

    Естествената радиоактивност се дължи на космическото лъчение и естествено съществуващите в природата радиоактивни изотопи. Радиоактивността на скалите се …

Read More