Smart Future Smart Future

All posts by ВСУ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР"

28

мар'16

Как да използваме финансовите пазари в подкрепа на бизнеса и насебе си?

Виртуалнасесия с д-р АлперУтку, основател на Европейския университет по лидерство. Майсторскиклас: „Как да използваме финансовите пазари в подкрепа на бизнеса …

Read More

28

мар'16

„Управление на знанието и социално-мрежови инструменти за бизнеса“ Лекция на Д-р Ели Мирон – 2 част

Майсторски клас „Управление на знанието и социално-мрежови инструменти за бизнеса“  Лекция на  Д-р Ели Мирон – 2 част Д-р Ели …

Read More

28

мар'16

„Управление на знанието и социално-мрежови инструменти за бизнеса“ Лекция на Д-р Ели Мирон – 3 част

Майсторски клас „Управление на знанието и социално-мрежови инструменти за бизнеса“ Лекция на Д-р Ели Мирон – 3 част Д-р Ели …

Read More

28

мар'16

„Управление на знанието и социално-мрежови инструменти за бизнеса“ Лекция на Д-р Ели Мирон – 1 част

Майсторски клас „Управление на знанието и социално-мрежови инструменти за бизнеса“  Лекция на  Д-р Ели Мирон – 1 част. Д-р Ели …

Read More

28

мар'16

Прилагане на координиран подход в планирането

Майсторскиклас „Предизвикателства в развитието на големите градове“ Лекция на Стивън Самюелс от Центъра по икономика и научно-изследователска дейност към университета …

Read More

28

мар'16

Виртуална сесия за малките предприятия с Джордж Вредевелд Младши

Видео ресурсът представя интересния и много полезен опит на Джордж Вредевелд Младши в областта на финансирането и развитието на малки …

Read More