Smart Future Smart Future

„Управление на знанието и социално-мрежови инструменти за бизнеса“ Лекция на Д-р Ели Мирон – 2 част

Майсторски клас „Управление на знанието и социално-мрежови инструменти за бизнеса“  Лекция на  Д-р Ели Мирон – 2 част
Д-р Ели Мирон е преподавател в Университета Бен-Гурион, Израел. Той работи в областта на управление на знанието и приложението на облачните технологии в бизнес среда. Има над 100 публикации и изследователски проекти. Заедно с преподавателската и изследователска дейност развива и експертно-консултантска дейност към правителството на Израел.
Видео ресурсът съдържа :
– Управление на знанието /знание за иновации и усъвършенстване на работните процеси във фирмата/;
– Принципи на управлението на знанието; ползи от управлението на знанието ,критерии и тяхното разработване за управление на знанието и иновациите ;

Обемът на знанието във фирмата и ученето – предаването на знанието във фирмата. Видео ресурсът съдържа отговор на въпроса: Как да запазим експертизата получена в резултат от „движението на знанието“ ?

0 responses on ""Управление на знанието и социално-мрежови инструменти за бизнеса" Лекция на Д-р Ели Мирон – 2 част"

Leave a Message