Smart Future Smart Future

„Управление на знанието и социално-мрежови инструменти за бизнеса“ Лекция на Д-р Ели Мирон – 1 част


Майсторски клас „Управление на знанието и социално-мрежови инструменти за бизнеса“  Лекция на  Д-р Ели Мирон – 1 част.
Д-р Ели Мирон е преподавател в Университета Бен-Гурион, Израел. Той работи в областта на управление на знанието и приложението на облачните технологии в бизнес среда. Има над 100 публикации и изследователски проекти. Заедно с преподавателската и изследователска дейност развива и експертно-консултантска дейност към правителството на Израел.

Видео ресурсът съдържа :

– Управлението на знанието като процес в детайли;
– Описание на феномена знание;
– Базисни понятия за управление на знанието в една фирма;
– Видове знание ползвани в една фирма;
– Социални мрежи и управление на знанието;

Дадени са конкретни примери от използването на знание в една фирма – разгледан е случай в IBM – водеща фирма в областта  на иновациите и въвеждането на нови технологии.

0 responses on ""Управление на знанието и социално-мрежови инструменти за бизнеса" Лекция на Д-р Ели Мирон – 1 част"

Leave a Message