Smart Future Smart Future

Владимир Кисьов

Владимир Кисьов
бивш зам. – министър на икономиката,
бивш зам. – министър на външните работи,
бивш главен преговарящ за членството на България в ЕС

10.04.2016

0 responses on "Владимир Кисьов"

Leave a Message