Smart Future Smart Future

Виртуална сесия за малките предприятия с Джордж Вредевелд Младши

Видео ресурсът представя интересния и много полезен опит на Джордж Вредевелд Младши в областта на финансирането и развитието на малки и средни предприятия .В лекцията са предложени отговори на следните въпроси :
– Как да се подготвим за малък и среден бизнес/предприятие –МПС?
– Какви и чии  уроци от живота да ползваме при създаването и работата в МСП?
– Как е най- изгодно да се финансира едно МСП?
– Да се използват ли т.н. „магазини за пари“ или да се доверим на класическите банки за финансиране на МСП?
– Трябва ли да се грижим за интересите на клиента и да подпомагаме неговия предприемачески дух ?
– Как да се грижим за персонала в едно МСП?

0 responses on "Виртуална сесия за малките предприятия с Джордж Вредевелд Младши"

Leave a Message