Smart Future Smart Future

финансови пазари

28

мар'16

Smart Future – Present and future value of the money

Smart Future – Present and future value of the money Лектор: Проф. д-р Джордж Вредевелд Директор на Центъра по икономика, …

Read More

28

мар'16

Виртуална сесия с Патрик Едебърн – Как да използваме финансовите пазари в подкрепа на бизнеса и на себе си?

Майсторски клас „Как да използваме финансовите пазари в подкрепа на бизнеса и на себе си?“ Виртуалнасесия с Патрик Едебърн, финансов …

Read More

28

мар'16

Как да използваме финансовите пазари в подкрепа на бизнеса и насебе си?

Виртуалнасесия с д-р АлперУтку, основател на Европейския университет по лидерство. Майсторскиклас: „Как да използваме финансовите пазари в подкрепа на бизнеса …

Read More