Smart Future Smart Future

развитие на градовете

05

апр'16

Уоркшоп „Устойчива архитектура“ – дом за възрастни хора

Първи съвместен проект по Устойчива архитектура за България Официален сайт на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“

Read More

28

мар'16

Прилагане на координиран подход в планирането

Майсторскиклас „Предизвикателства в развитието на големите градове“ Лекция на Стивън Самюелс от Центъра по икономика и научно-изследователска дейност към университета …

Read More