Smart Future Smart Future

публично-частно партньорство

28

мар'16

Прилагане на координиран подход в планирането

Майсторскиклас „Предизвикателства в развитието на големите градове“ Лекция на Стивън Самюелс от Центъра по икономика и научно-изследователска дейност към университета …

Read More