Smart Future Smart Future

Лектори от цял свят

Prof. Steve Hanke

Prof. Geofge Vredeveld

Prof. Geofge Vredeveld

Dr. Eli Miron

Dr. Eli Miron

Dr. Gilad Ravid

Dr. Gilad Ravid

Prof. Masud Esmaillou

Явор Джонев

Явор Джонев

Георги Шаров

Георги Шарков

Любомир Овчаров

Любомир Овчаров

Prof. William O'Brien