Smart Future Smart Future

капитал

28

Mar'16

Как да използваме финансовите пазари в подкрепа на бизнеса и на себе си?

Майсторски клас “Как да използваме финансовите пазари в подкрепа на бизнеса и на себе си?” Present Value and the Time …

Read More

28

Mar'16

Business Angels – Knowledge Entrepreneurship and Crowdfunding Business Start-ups

Майсторски клас: „Business Angels – Knowledge Entrepreneurship and Crowdfunding Business Start-ups”. Лекция на тема: “CrowdFunding” Лектор: Д-р Гилад Равид, Университет …

Read More

28

Mar'16

Business Angels – Knowledge Entrepreneurship and Crowdfunding Business Start-ups

Business Angels – Knowledge Entrepreneurship and Crowdfunding Business Start-ups – Откриване Този видео ресурс включва: – Описание на бизнес ангелите …

Read More