Smart Future Smart Future

You must be logged in to take this course  →   LOGIN | REGISTER NOW

Международна икономика

2 STUDENTS ENROLLED
  • Profile photo of Емил Панушев
  • Profile photo of Nikolay Poshtarov
  • Profile photo of id244627913

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА

1. Международна търговия
a. Динамика на международната търговия
b. Изменения в географската структура
c. Външнотърговска политика на ЕС

2. Международни финанси
a. Икономически и паричен съюз
b. Финансови инструменти

3. Международни инвестиции
a. Преки чуждестранни инвестиции
b. Международни сливания и поглъщания

4. Международен бизнес
a. Маркетинг
b. Лизинг
c. Франчайзинг

5. Международни финансови центрове
a. Градовете, които концентрират световните пари
b. Спокойствие с просперитет

Course Reviews

N.A

ratings
  • 1 stars0
  • 2 stars0
  • 3 stars0
  • 4 stars0
  • 5 stars0

No Reviews found for this course.

COMING SOON
  • COMING SOON
  • 0

Курсове