Smart Future Smart Future

Course Curriculum

1. Международна търговия
Динамика на международната търговия 00:00:00
Измененията в географската структура на външноикономическите отношения 00:00:00
Външнотърговска политика на Европейския съюз 00:00:00
2. Международни финанси
Икономическия и паричен съюз на ЕС 00:00:00
Финансови инструменти 00:00:00
3. Международни инвестиции
Преки чуждестранни инвестиции 00:00:00
Международни сливания и поглъщания 00:00:00
4. Международен бизнес
Маркетингът на големите компании 00:00:00
Лизинг 00:00:00
Франчайзинг 00:00:00
5. Международни финансови центрове
Градовете, които концентрират световните пари 00:00:00
Спокойствие с просперитет 00:00:00
COMING SOON
  • COMING SOON
  • 0

Курсове