• 0( 0 REVIEWS )
    87 STUDENTS

    Съвременното общество е общество, базирано на знания с качествено нова структура, организация и обществени отношения, основани на глобалния достъп и…

    FREE