Smart Future Smart Future

Публична лекция на арх. Рюе Нишидзава


2012 г. – на 17.05.2012г. е проведена публична лекция на арх. Рюе Нишидзава „Световна съвременна архитектура“. На лекцията са представени негови проекти и реализации, спечелили международни награди. Особено интересна беше неговата сграда Музей на водата, в която той подробно презентира процесът на строителство и кофриране със земна маса и получаване на уникална черупкова конструкция.

Thursday April 14th, 2016

0 responses on "Публична лекция на арх. Рюе Нишидзава"

Leave a Message