Smart Future Smart Future

Представяне на ONE ARCHITECTURE WEEK 2016 във Варненски Свободен Университет

"Гражданското участие. Панелните квартали"

На 22.04.2016 (петък), от 11:00 ч. в зала 407 на ВСУ г-н Любо Георгиев, Директор на ONE ARCHITECTURE WEEK, изнесе лекция на тема “Гражданското участие. Панелните квартали”. Повод бе проявеният интерес за участие на Варненски Свободен Университет в програмата на ONE ARCHITECTURE WEEK 2016, а лекцията същевременно беше и представяне на темата на фестивала.

През 2016 ONE ARCHITECTURE WEEK (30.09 – 09.10.2016) ще обсъжда темата за гражданското участие в създаването на градовете. За основна локация на фестивала е избран квартал Тракия, 62-хилядно предградие на Пловдив. Тракия е типичен български Модернистичен квартал от 70-те и фокусирайки се над него фестивалът обръща поглед към половината от сградният фонд в България. Това, което прави този тип квартали подходящи за темата гражданското участие е фактът, че днес Модернистичните квартали изглеждат по съвсем различен начин от времето, когато са били построени през 60-те, 70-те или 80-те. В годините след края на комунизма тези, преди “квартали-спални” бяха променени в активни, а понякога и атрактивни градски части. Видимата и значителна визуална, функционална и социална промяна бе породена основно от действията на частни лица или фирми. Дали това може да бъде наречено “гражданско участие”? Потенциалът за промяна, който носят тези често некоординирани частни действия почти не е бил проучван, никога в многообразието си. Възможността тези процеси да станат законови и проектантски инструменти все още не е открита и припозната. Процесите, видими в Тракия, са характерни за повечето български, а често и балкански градове. В същото време Модернистичните квартали съставляват значима част и от много европейски градове. През последното десетилетие голям брой общини из целия континент инвестират ресурси в търсенето на ново бъдеще за тези по-скоро нежелани градски зони. ONE ARCHITECTURE WEEK ще изработи своята програма в контекста на един по-широк европейски опит в работата с Модернистични квартали.

Куратори на ONE ARCHITECTURE WEEK 2016 са studioBASAR, архитектурно и изследователско студио от Букурещ. studioBASAR работи вече няколко години над този тип квартали в Румъния, акцентирайки точно върху гражданското участие.

ONE ARCHITECTURE WEEK 2016 цели да послужи като катализатор, надграждайки над съществуващите връзки между места, хора, процеси и истории в квартал Тракия.

0 responses on "Представяне на ONE ARCHITECTURE WEEK 2016 във Варненски Свободен Университет"

Leave a Message