Smart Future Smart Future

Майсторски клас „Регенерация на модернистични жилищни комплекси“.

poster MasterclassModernEstatesZaragoza

На 02.06.2016 г. (четвъртък), от 14.00, в зала УСК 2 катедра “Архитектура и урбанистика” на Варненски Свободен Университет Ви кани на майсторски клас „Регенерация на модернистични жилищни комплекси“. В рамките на майсторския клас ще имате възможността да се запознаете с изследванията на доц. д-р арх. Кармен Диез и проф. д-р арх. Хавиер Монклус, преподаватели от катедрата по архитектура на университета в Сарагоса, Испания, насочени в областта на градското планиране, историята и теорията на модернистичните жилищни комплекси и методите за възраждане им.

По време на майсторския клас „Регенерация на модернистични жилищни комплекси“ лекторите ще представят пред участниците сравнителен и широкообхватен критичен анализ между западно – европейският и пост – социалистическият модели за регенерация на жилищните райони, строени под силното влияние на Модернизма и постулатите на Атинската харта. Много от тези комплекси в съвремието са изложени на риск от разпад и са квалифицирани като уязвими градски зони. В този аспект ще бъдат представени възможни принципни решения и стратегии за урбанистична намеса, предоставящи критерии, по които да се извършва регенерацията на подобни занемарени квартали. Ще се търсят отговори на някои от най – важните проблеми, касаещи бъдещите трансформации на модернистичните жилищни комплекси, започващи от началния етап на градското планиране до завършване на инвестиционния проект. Участниците в майсторския клас ще повишат познанията си в сферата на градското планиране и регенерацията на постсоциалистическите жилищни комплекси.

0 responses on "Майсторски клас „Регенерация на модернистични жилищни комплекси“."

Leave a Message