Smart Future Smart Future

За проекта

Платформата Интелигентно бъдеще (SMART FUTURE) е съвместен проект на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ и медийни партньори.

Целта на проекта е да представи иновативни подходи за въвеждане на нови технологии в образователния процес и нови начини за трансфер на ползите от медиите към образованието и обратно.

Създадената тренинг платформа предлага богат набор от тематично ориентирани, интегрирани, интерактивни продукти и възможности за приложението им като нова образователна технология.