Smart Future Smart Future

Международна икономика

2 STUDENTS ENROLLED
  • Профилна снимка на Емил Панушев
  • Профилна снимка на Nikolay Poshtarov
  • Профилна снимка на id244627913

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА

1. Международна търговия
a. Динамика на международната търговия
b. Изменения в географската структура
c. Външнотърговска политика на ЕС

2. Международни финанси
a. Икономически и паричен съюз
b. Финансови инструменти

3. Международни инвестиции
a. Преки чуждестранни инвестиции
b. Международни сливания и поглъщания

4. Международен бизнес
a. Маркетинг
b. Лизинг
c. Франчайзинг

5. Международни финансови центрове
a. Градовете, които концентрират световните пари
b. Спокойствие с просперитет

Коментари за курса

N.A

ratings
  • 1 stars0
  • 2 stars0
  • 3 stars0
  • 4 stars0
  • 5 stars0

No Reviews found for this course.

COMING SOON
  • COMING SOON
  • 0

Курсове