Smart Future Smart Future

БЪЛГАРСКИЯТ ГЛАГОЛ BULGARIAN VERB

0 STUDENTS ENROLLED

  КРАТЪК ПРЕДГОВОР

   

  Електронното учебно помагало по български език като чужд е предназначено за усъвършенстване на комуникативните умения на чуждестранни студенти с цел повишаване на езиковата им компетентност по български език в областта на глаголната система.

  Учебното съдържание на помагалото е структурирано в шест урочни единици. Те обхващат текстове, кратки граматически статии, разнообразни упражнения и тестови задачи за подобряване на лингвистичната компетентност и информираност на студентите за българския глагол.

  Обяснителните бележки са представени адаптирано и с минимум езикова терминология с оглед практическата насоченост на помагалото и специфичната аудитория, за която то е предназначено.

   

                                                                                               

  Авторът

  Коментари за курса

  N.A

  ratings
  • 1 stars0
  • 2 stars0
  • 3 stars0
  • 4 stars0
  • 5 stars0

  No Reviews found for this course.

  Apply for Course
  • НЕОГРАНИЧЕН ДОСТЪП

  Курсове