Smart Future Smart Future

ВСУ – Форуми

(English)

VFU – Forum

28

мар'16

Прилагане на координиран подход в планирането

Майсторскиклас „Предизвикателства в развитието на големите градове“ Лекция на Стивън Самюелс от Центъра по икономика и научно-изследователска дейност към университета …

Read More

28

мар'16

Виртуална сесия за малките предприятия с Джордж Вредевелд Младши

Видео ресурсът представя интересния и много полезен опит на Джордж Вредевелд Младши в областта на финансирането и развитието на малки …

Read More