Smart Future Smart Future

Уоркшоп „Устойчива архитектура“ – дом за възрастни хора

Първи съвместен проект по Устойчива архитектура за България Официален сайт на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“

0 responses on "Уоркшоп "Устойчива архитектура" - дом за възрастни хора"

Leave a Message