Smart Future Smart Future

Прилагане на координиран подход в планирането

Майсторскиклас „Предизвикателства в развитието на големите градове“
Лекция на Стивън Самюелс от Центъра по икономика и научно-изследователска дейност към университета в Синсинати, САЩ

 

Видео ресурсът съдържа : Разсъждения относно развитието на градовете и как да се приложи интегрираният подход при планиране и изпълнение на планове за развитие на градовете;  Обстойно са разгледани:
–  Процесите на промените в дадено населено място, интегрираният подход при планирането на градската среда;
– Ролята на общината като основен партньор в планирането и изпълнение на плановете за интегрирано градско развитие;
– Разгледан е един от водещите принципи и практики на управление на градската среда, т.н. принцип на Публично-Частно Партньорство на англ. РРР;
Този основополагащ принцип е разгледан обстойно; Отговорено е на въпроса „Какво можете да направите прилагайки Публично-Частно Партньорство ?“

0 responses on "Прилагане на координиран подход в планирането"

Leave a Message